Dobromir Hrs

Dobromir Hrs je bio oblasni gospodar u Makedoniji na prelazu sa XII na XIII vek. Poznat nam je iz dela vizantijskog istoričara Nikite Honijata, koji je u svom istorijskom delu (Nicetae Choniatae Historia I—II, ed. J.A. van Dieten, Berolini 1975) opisao neuspešni pohod koji su Vizantinci poduzeli protivu njega 1198. godine.

Opsada ProsekaUredi

Vizantinci su 1198. godine preuzeli pohod protiv oblasnog gospodara Dobromira Hrsa, koji se utvrdio u teško pristupačnom gradu Proseku na reci Vardaru, tvrđavi nalik na orlovsko gnezdo.

U početku su postizali izvesne rezultate jer su potisnuli branioce sa spoljnog bedema. Ipak, za odlučujući uspeh napadačima su nedostajale opsadne sprave, što je ostvarenje tog poduhvata činilo praktično nemogućim. Stoga su se Vizantinci povukli kako bi već sledećeg dana nastavili započetu opsadu. Međutim, ljudi Dobromira Hrsa su pod okriljem mraka, izveli uspešan noćni napad. O tome je Nikita Honijat zabeležio sledeće:

  „Izašavši krišom noću iz tvrđave, varvari razbiše sprave koje su Romeji po tamošnjim brežuljcima bili postavili i zarobiše zaplašenu noćnu stražu, koja je bila pobegla do šatora protovestijara Jovana, tako da je i sam protovestijar, koji je već bio zaspao, uplašen odmah skočio iz postelje i dao se u bekstvo bunovan i obuzet strahom. Razgrabivši stvari iz šatora, među kojima beše i zelene boje obuća protovestijara, čitavu tu noć su se izrugivali i zabavljali romejskim predmetima. Sem toga, oni su i prazne vinske kace puštali odozgo iz šiblja i vojsku, koja nije znala šta se u mraku dešava, bukom zastrašivali“

Neophodno je naglasiti da je dostojanstvo protovestijara bilo veoma poznato u Vizantijskom carstvu i da su oni koji su nosili ovu titulu imali pravo da nose odeću zelene boje. Tako je oblasni gospodar Dobromir Hrs ovom priliko ne samo osujetio napad Vizantinaca nego i ponizio carsku vojsku.

LiteraturaUredi

  • P. Radić, „Strah u poznoj Vizantiji“, 1180-1204, II, Beograd 2000.