Doba jedrenjaka

Doba jedrenjaka je period od 16. do 19. vijeka kada su jedrenjaci dominirali u trgovini i ratovima na morima. Udarnu pomorsku silu predstavljali su veliki jedrenjaci visokih bokova s tri reda topovskih vrata od kojih su najpoznatiji Sovereign of the Seas i Prince Royal. Najpoznatiji tip jedrenjaka u 16. vijeku bila je dvojarbolna nava sa križnim i latinskim jedrima. Tokom 17. i 18. vijeka razvili su se veliki trgovački jedrenjaci deplasmana do 1500 tona za prekooceansku plovidbu od kojih su najpoznatiji istočnoindijci. Krajem 18. vijeka počeli su se graditi golete, škune i brikovi, da bi početkom 19. vijeka jedrenjaci dosegli svoj vrhunac. Sredinom 19. vijeka razvio se najveći jedrenjak takozvani kliper deplasmana 1000-2000 tona za prijevoz putnika i robe. Tokom toga razdoblja počeli su se graditi željezni brodovi da bi na kraju skroz istisnuli drvene jedrenjake.

Jedrenjak iz 18. vijeka

Povezano

uredi