Dnjestar-Bug kultura

Mapa evropskih neolitskih kultura. Dnjestar-Bug kultura je desno, označena žutom bojom

Dnjestar-Bug kultura je arheološki otkrivena na prostoru Moldavije i Ukrajine i pripada periodu neolita u vremenu 6300–5500 g. pne. U vremenu oko 1000 god. prolazila je kroz različite kulturne faze ali se populacija nije mijenjala.

Neolit u ovom području se razvijao autohtono iz predhodnog mezolitskog perioda. Stanovništvo se dominatno bavilo lovom na divlja goveda, vepra, jelena i ribolovom. Od oko 6200 počeli su sa proizvodnjom keramičkih posuda, nakon što su na njihovo područje došli lovci-skupljači sa Bajkalskog jezera u Aziji. Posebna karakteristika lonaca je šiljato dno, izgrađeno za kuhanje iznad vatre. Bili su dekorisani valovitim linijama.[1]

Ova lokalna kultura bila je pod uticajem susjedne neolitske Starčevačke-Kris kulture čije porijeklo potiče iz Podunavlja i Karpatskog bazena. Poljoprivrednici Kris Kulture došli su u doline rijeka Seret i Prut oko 5800-5700. pne. Divlje trave su napuštene a zamijenile su ih jednozrna i dvozrna pšenica i pir. Pripitomljeno je i goveče. [2] Naslijedila ju je Kultura Cucuteni, pod uticajem Kulture trakaste keramike i Boian kulture

Lista neolitskih kultura u EvropiUredi

Sesklo Egej 6500 pne 5000 pne Prva neolitska kultura u Evropi
Dimini Egej 5000 4400
Starčevo[3] Centralni Balkan, Podunavlje 6200 4500 Kereš (Mađarska), Kriš (Rumunija)
Vinča Centralni Balkan, Podunavlje 5700 4500
Impresso Jadran (Mediteran) 6400 5500 eng: Cardium pottery culture
Danilo Jadran 5400 3900
Kakanj Jadran 6230 4900
Butmir Jadran 5100 4500
Hvarsko - lisičićka[4] Jadran 4200 2500
Karanovo Istočni Balkan 6200 3500
Boian Istočni Balkan 4300 3500
Trakasta keramika Srednji Dunav 5500 4500 eng: Linear Pottery culture
Lenđel Srednji Dunav 5000 3400
Tisa Srednji Dunav 5000 3400
Dnjestar-Bug Moldavija, Ukrajina 6200 4700
Cucuteni Moldavija, Ukrajina 5500 2700 (rus: Tripolje)

ReferenceUredi