Dnevni telegraf

Dnevni telegraf su bile dnevne novine koje su izlazile u Srbiji od 1996. do 1999. te u Crnoj Gori od 1998. do 1999. Predstavljale su jedne od prvih srpskih dnevnih novina u privatnom vlasništvu nakon drugog svetskog rata. List je vrlo brzo stekao popularnost i uticaj, delom i zbog izuzetno kritičkog stava prema režimu Slobodana Miloševića, mada je sam osnivač i vlasnik Slavko Ćuruvija imao bliske odnose sa Mirom Marković te je koristio kao informacijski kanal prema državnom vrhu. Dnevni telegraf je, međutim, došao u otvoreni sukob sa vlastima za vreme eskalacije rata na Kosovu kada je detaljno izveštavao o srpskim vojno-policijskim operacijama i kritikovao Miloševićevu politiku. Zbog toga je došao pod udar drakonskih sudskih kazni i novog represivnog Zakona o informisanju iz jeseni 1998. godine, te je na kraju de facto zabranjen. Ćuruvija ga je, međutim, preselio u Crnu Goru i krišom distribuisao u Srbiju. Kada je postalo izvesno da će doći do bombardovanja SRJ od strane zapadnih saveznika, Ćuruvija je odlučio prekinuti izlaženje lista. Poslednji broj je izašao 24. marta 1999. na sam dan bombardovanja, a 11. aprila je Ćuruvija ubijen u nikad razjašnjenim okolnostima.