Djedkare Isesi, (na grčkom poznat kao Tankeris) bio je faraon Egipta za vrijeme Pete dinastije. Pripisuje mu se relativno duga vladavina od 28 godina u Torinskom kanonu, dok neki egiptolozi vjeruju da je to pogreška, odnosno da je vladao 38 godina. Manethon mu pripisuje vladavinu od 44 godine dok arheološki dokazi sugerirraju da je vladao duže od 32 godine.

Prethodi:
Menkauhor Kaiu
Faraon Egipta Slijedi:
Unas
Djedkare Isesi
Tankeris
Nomen
<
M17O34
O34
M17
>

Isesi
Praenomen
<
N5R11D28
>

Djedkare
Zlatni Horus
G8
R11N28G43
Djedkhau
Nebty naziv
G16
R11N28G43
Djedkhau
Horusovo ime
G5
N28R11G43
Djedkhau

Nije, kao što je bio običaj njegove dinastije, sagradio vlastiti sunčev hram, ali je sagradio vlastitu piramidu u Saqqari umjesto u Abusiru. To se tumači kao znak da je Oziris zamijenio sunčevog boga Ra kao najpopularnije božanstvo. Za naslove se sada vjerovalo da imaju magičnu moć; njihova inflacija se tumači kao znak postupne decentralizacije vlasti. Niz datiranih administrativnih papirusa iz Djedkareovog doba, (Papirus Prisse u Louvreu, napisan od Ptah-hotepa), je otkriven u zagrobnom hramu Neferirkarea. Prema Miroslavu Verneru, najviši datum Djedkareove vladavine jeDan 12 godine 22. IV Akheta papirus, što bi moglo pripadati svakoj godini od godine 32. do godine 44. ovisno o tome da li je popis stoke bio dvogodišnji (2 X) ili polu-dvogodišnji (1.5 X).

Litearatura

uredi
  • Miroslav Verner, Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology, Archiv Orientální, Volume 69: 2001, pp.405-410

Vanjske veze

uredi