Djed Dragič je bio poglavar bosanskih hrišćana koji je upravljao Crkvom bosanskom otprilike između 1182. i 1205. godine.

Zajedno sa drugim poglavarima bosanske crkve 8. aprila 1203. je potpisao Bilinopoljsku izjavu, kojom su, pred papinim izaslanicima, izjavili da se odriču raskola, i da će priznavati rimsku crkvu kao majku.

Vidi jošUredi