Divlje naselje je kolokvijalni izraz za svako naselje koje se sastoji od kuća i srodnih građevinskih objekata koji su podignuti na protupravni način - bilo protupravnim zauzimanjem tuđeg zemljišta na kome se ti objekti grade, bilo izgradnjom objekata bez potrebnih upravnih dozvola. Za ovo potonje se ponekad koristi izraz divlja gradnja.

Divlje naselje u Najrobiju, Kenija.

Stanovnici divljih naselja su u pravilu pripadnici najsiromašnijih slojeva nekog društva, koji nemaju financijska sredstva da sebi osiguraju redovni smještaj. Kuće i drugi objekti u divljim naselja se stoga često grade od najjeftinijeg materijala - karton, plastika, platno - te nisu priključeni na vodovod, kanalizaciju, elektroenergetsku i telefonsku mrežu. Takva se naselja grade bez ikakvog urbanističkog plana, odnosno brige o sigurnosti.

Uvjeti života u takvim naseljima su teški - nedostatak higijene njihove stanovnike čini sklonim infekcijama, a međusobna blizina kuća i materijal od kojih su sagrađeni ih čini izuzetno ranjivim na požare, olujne vjetrove, poplave, potrese i druge prirodne katastrofe.

Divlja naselja su također poznata po izuzetno visokim stopama kriminala, narkomanije i drugih oblika društvene patologije.

Divlja naselja su u današnjem svijetu karakteristična za zemlje Trećeg svijeta, a mnoga su nastala u uvjetima nagle urbanizacije kada su mase siromašnog seoskog stanovništva migrirale u gradove, koji ih nisu mogli apsorbirati kroz redovni smještaj.

Svaka od država ima svoja karakteristična divlja naselja, od kojih su možda najpoznatije favele u Brazilu.

Eksterni linkovi uredi