Brandenburger

(Preusmjereno sa stranice Divizija Brandenburg)

Divizija Brandenburg je bila specijalna nemačka jedinica nazvana po istoimenoj oblasti u Nemačkoj. Ona nije bila klasična frontovska divizija. Nastala je organizacionim potčinjavanjem grupe obaveštajno-diverzantskih pukova i bataljona pod jedan divizijski štab aprila 1943.

Divizija Brandenburg


Segment Nemačkog Vermahta
Aktivnost 1. april 1943.
Jačina 13.000 vojnika i oficira[nedostaje referenca]
Formacija 1. puk Brandenburg
2. puk Brandenburg
3. puk Brandenburg
4. puk Brandenburg
Bataljon obalskih lovaca Brandenburg
Padobranski bataljon Brandenburg
Komandanti
Komandant general Aleksander fon Pfulštajn (nem. Alexander von Pfuhlstein)
general Fridrih Kilvajn (nem. Friedrich Kühlwein)
Angažman
Bitke Aprilski rat
Operacija Švarc
Operacija Kugelblic
Operacija Herbstgeviter
Desant na Drvar
Bitka za Srbiju
Beogradska operacija
Batinska bitka

Diviziju Brandenburg sačinjavale su specijalne obaveštajne i diverzantske kopnene, mornaričke i vazduhoplovne formacije namenjene za dejstva u neprijateljskoj pozadini, za vođenje tzv. malog rata (nem. Kleineskrieg), kao i za vršenje diverzija, sabotaža i prepada na štabove, komande i druge ustanove. Njeni delovi izvodili su specijalne operacije u Tunisu, na Istočnom frontu, u Italiji i Grčkoj, a sa rasplamsavanjem partizanskog rata u Jugoslaviji, njene snage se sve više koncentrišu u Jugoslaviji i specijalizuju za protivpartizansku borbu.

Formiranje divizije počelo je krajem 1942. preformiranjem nastavnog puka „Brandenburg“. Zvaničan datum formiranja je 1. april 1943. Tada se u diviziji nalazilo 5 pukova (od kojih je 5. puk bio nastavni), padobranski bataljon „Brandenburg“ i Bataljon obalskih lovaca (nem. Küstenjägerabteilung). Pri formiranju divizija je neposredno bila vezana za admirala Vilhelma Kanarisa, šefa nemačke vojnoobaveštajne službe Abver, a od 1943. potpala je neposredno pod komandu nemačke Vrhovne komande Vermahta (nem. OKW). To je bila motorizovana divizija, od koje su se uvek najmanje tri puka nalazili na jugoslovenskom ratištu.

Njeni bataljoni i štabovi zaduženi su od štaba Druge oklopne armije za organizovanje, obaveštajnu i diverzantsku upotrebu četnika i raznih milicija protiv NOVJ. 1. puk Brandenburg je u Dalmaciji usmeravao i koristio Dinarsku diviziju JVuO, dok je 2. puk na teritoriji Sandžaka formirao muslimansku Legiju Krempler i koordinirao zajednička dejstva snaga JVuO i muslimanske milicije protiv NOVJ.

U rejonu sa obe strane druma PljevljaČajniče, Divizija je, između 25. januara i 6. marta 1944, razbila nekoliko napada četničkih odreda i pripadnika nemačkog 2. puka »Brandenburg«, stacioniranih u Pljevljima[1] Arhivirano 2022-10-21 na Wayback Machine-u (Sredoje Urošević).

Nakon izbijanja krize u Srbiji avgusta 1944, svi delovi potčinjeni divizijskom štabu Brandenburg prikupljeni su u Srbiji, gde su učestvovali u borbama protiv NOVJ i kasnije Crvene armije. Tokom ovih borbi pretrpela je teške gubitke, pa je u njen sastav kao pojačanje integrisano ljudstvo jurišne divizije „Rodos“ koje je avionima prebačeno iz Grčke.

Divizija je u oktobru zadužena za zadržavajuću odbranu u Bačkoj, gde je prvi put delovala kao prikupljena frontovska divizija, pa je preformirana kao „Grenadirska divizija Brandenburg“. U novembru 1944. je predstavljala glavnu nemačku odbrambenu snagu protiv sovjetsko-jugoslovenskog desanta kod Batine. U ovim borbama pretrpela je teške gubitke, kad je spala na 130 boraca u proseku po jednom bataljonu.

Nakon sređivanja i izvesne popune ljudstvom i tehnikom, 1944. preformirana je kao Oklopna grenadirska divizija Brandenburg. Pod komandom štaba Druge oklopne armije vodila je borbe u južnoj Mađarskoj, a kapitulacija ju je zatekla u Austriji, gde se predala Crvenoj armiji.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi