Ditiramb je korska pjesma posvećena Dionisu, bogu vina. Pučki ditiramb dotjerao je umjetnički Korinćanin Arion.

Iz ditiramba se se razvile kasnije tragedija i satirska igra.