Filmski distributer

(Preusmjereno sa stranice Distributer filmova)

Filmski distributer je izraz za fizičku ili pravnu osobu koja se bavi distribucijom filmova, odnosno ugovaranjem njihovog prikazivanja sa vlasnicima kino-dvorana (kino-distribucija), videoteka (video-distribucija), televizijskim stanicama ili kablovskim operaterima odnosno pružateljima streaming usluga na Internetu. Distributeri filmove distribuiraju temeljem ugovora sa autorima filmovima, odnosno nositeljima autorskih prava (najčešće specijalizirane produkcijske kompanije), mada ponekad produkcijske kompanije mogu biti istovremeno i distributeri (što je bila karakteristika tzv. klasičnog Hollywooda). Filmski distributeri obično djeluju na određenom teritoriju (najčešće pojedina suverena država), te se osim prikazivanjem pojedinog filma bave i njegovom marketinškom promocijom, kao i prilagođavanjem njegovog sadržaja lokalnoj publici (sinkronizacija i titlovanje), odnosno izbacivanje sadržaja suprotnih cenzorskim standardima ili lokalnim običajima i svjetonazoru.