Diskriminacija (lat. discriminare - odvajati, praviti razliku) može postojati u nekoliko oblika:

  1. rasna diskriminacija - mjere i postupci kojima se ograničavaju prava jedne etničke grupe ili cijelog naroda i postavlja vidna razlika u tretiranju ove grupe ili naroda i drugih prema kojima se postupa normalno.
  2. ekonomska diskriminacija - u međunarodnim ekonomskim odnosima stavljanje jedne zemlje u nepovoljni položaj, protivno međunarodnom pravu i ugovorima; ono se sprovodi naročitim carinskim tarifama, izuzetnim deviznim ograničenjima, nejednakom podjelom uvoznih i izvoznih kontingenata i drugim administrativnim postupcima koji su različiti od onih što se primjenjuju prema ostalim zemljama; praktikuje se često i radi političkog pritiska na neku zemlju; ređe se primjenjuje u formi potpune ekonomske blokade, ali postoji i takav, najoštriji vid diskriminacije.
  3. u fiziologiji, sposobnost razlikovanja dva istovremena podražaja (pritiska) koja prouzrukuju strana tijela na dva različita mjesta; ispituje se specijalnim instrumentom (Veberov esteziometar)
Homofobija