Diorit (engl. Diorite, fr. Diorite, nem. Diorit, rus. Diorit) je intermedijarna magmatska dubinska stena[1].

Diorit
Diorit

Nastaje kristalizacijom bazičnijih magmi, u odnosu na one iz kojih kristališu sijenit i monconit. Kristalizacija magme se vrši u dubokim delovima Zemljine kore.

Minerali koji izgrađuju diorit su:

Struktura diorita je zrnasta, a retko može biti i porfiroidna. Tekstura je masivna.

Povezano Uredi

Izvori Uredi

  1. Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975

Literatura Uredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka