Dionizije Mali

(Preusmjereno sa stranice Dionysius Exiguus)

Dionisije Mali (lat. Dionysius Exiguus), bio je rimski iguman (prva polovina VIII veka), osnivač hronologije rođenja Isusa Hrista, odnosno početka naše ere u Rimu.

Dionisije Mali

532. godine, papin savetnik Bonifacije zatražio je od kaluđera Dionisija Malog da sprovede u delo odluke donete na Saboru u Nikeji 325. godine, a koje su obavezivale i rimskog papu.

Do tada su se u Rimu godine računale od dolaska na presto cara Dioklecijana. On je postao car 284. godine i bio na vlasti do 305. godine. Dionisije Mali je uveo računanje godina od Hristova rođenja, verovatno ne želeći da veliča vladavinu jednog cara koji je smatran za progonitelja ranih Hrišćana.

Od 1. januara 754 po tadašnjem rimjskom kalendaru zvanično je otpočela nova era (n.e.) i računanje godina od Hristova rođenja. Zato je Dionizije Mali i nazvan tvorcem hrišćanske ere na zapadu.

Dionisije Mali je takođe poznat i kao kolekcionar crkve i pravnih dokumenata sa Četvrtog vaseljenskog sabora 451. godine.