Dinar Republike Srpske

Dinar Republike Srpske je valuta koja se koristila u Republici Srpskoj.

Izdane su tri serije novčanica. Prva serija je imala natpis izdavatelja: „Narodna banka srpske republike Bosne i Hercegovine“. Likovno rešenje prve serije novčanica bilo je jednako drugoj, samo što je kao izdavač ovaj put navedena „Narodna banka Republike Srpske“. Treća serija novčanica imala je Kočićev lik na aversu za razliku od prve dve. Sve tri serije novčanica tiskane su u Banja Luci s godinama izdanja 1992., 1993. i 1994.

Kasnije je dinar zamenjem jugoslovenskim dinarom, ali ni jedan ni drugi dinar nisu toliko služili kao sredstvo plaćanja koliko druge svetske valute, najviše je korištena Nemačka marka.