Dijaliza (gr. dialusis; dia - kroz i lusis - labavljenje), u medicini, je proces koji se koristi da se zamjeni funkcija bubrega kod njihovog zatajenja. Dijaliza može u većoj mjeri zamjeniti ekskretornu funkciju bubrega, ali ne i njihovu endokrinu funkciju.

Šema hemodijalize

Dijaliza predstavlja difuziju rastvorenih tvari i ultrafiltraciju tečnosti kroz polupropusnu membranu.

Tipovi uredi

Postoje dva osnovna tipa dijalize: