Dijalektologija

Dijalektologija je grana jezikoslovlja koja proučava narječja, dijalekte i mjesne govore (lokalizme)