Dijalektička metoda

Dijalektička metoda, određeni način istraživanja i objašnjenja pojava, koji se zasniva na spoznaji dijalektike stvarnosti uopće. Takva metoda koja sve pojave promatra u procesu, u vezi s drugim pojavama, u uzajamnoj uvjetovanosti i determiniranosti uopće, otkriva u njima imanentne suprotnosti i proturječnosti, uzajamna negiranja određenih stanja i nastajanja novih kvaliteta.

Dvije su suprotne dijalektičke metode, Hegelova i Marxova. Marx je tu razliku, kao i bit dijalektičke metode, ovako karakterizirao:

''Po svojoj osnovi, moja dijalektička metoda ne samo da se razlikuje od Hegelove, nego joj je neposredno suprotna. Ua Hegela je proces mišljenja, koji on pod imenom ideje pretvara čak u samostalan subjekt, demijurg stvarnosti koja sačinjava samo njegovu vanjsku pojavu. Kod mene je idejni svijet, naprotiv, samo materijalni svijet prenijet i prerađen u čovjekovoj glavi...'' "U svom mistificiranom obliku dijalektika je postala njemačkom modom, jer se činilo da ona može preoblikoati stvarnost. U svom racionalnom obliku ona izaziva ljutnju i užasavanje buržoazije i njenih doktrinarnih zastupnika, jer u pozitivno razumijevanje postojećeg stanja unosi ujedno i razumijevanje njegove negacije, njegove nužne propasti; jer svaki postali oblik shvaća u tku kretanja, dakle i po njegovoj prolaznoj strani; jer se ničim neda tutorisati i jer je u svojoj suštini kritička i revolucionarna." (Pogovor drugom izdanju 'Kapitala')

LinkoviUredi