Dijalekatski javni mediji

Dijalekatski javni mediji: - Ovaj članak daje sažeti pregled modernih javnih medija koji stalno ili bar povremeno objavljuju uzastopne sadržaje pretežno na čakavštini ili kajkavštini: dijalekatske časopise, radiotelevizijske stanice i stalne čakavske ili kajkavske domene na internetu. Ovdje nisu obuhvaćena jednokratna čakavska i kajkavska izdanja iz lingvistike i književnosti - monografije, rječnici i slično.

Čakavski mediji Uredi

Čakavski javni mediji danas djeluju uglavnom uzduž jadranskog primorja, od Istre do Splita te u Gradišću.

Čakavsko-jadranski Wiki Uredi

Čakavsko-adrianski velikaz (WikiCha) - to je izvorni naziv nove Čakavsko-jadranske wiki-enciklopedije i internetske biblioteke (čakavske digitalne databaze), koja je kao posebni jezični ogranak evroazijske međunarodne grupe Meta-Wikislavia otvorena od 22. studenoga 2007. Oko 4/5 njezinih sadržaja je na čakavštini, a ostalo su tematski članci o čakavskoj kulturi napisani engleski ili književnom štokavštinom. Članci pisani na čakavštini mogu obuhvatiti bilo kakve teme iz svijeta, dok se na ostalim jezicima tj. štokavštinom, engleski i na drugim svjetskim jezicima unose samo namjensko-tematski članci o čakavcima, čakavskoj kulturi i glagoljici, Jadranskom moru i otocima, te slične teme - ali isključivo iz čakavske ekumene. Do jeseni 2009, taj čakavski wiki je sadržavao 506 članaka. Vidi pobliže: Dijalekatske wiki-enciklopedije, te Wikislavia - Metapedia.

Čakavski Wiki-leksikon Uredi

U najnovije doba se čakavština i kajkavština sve češće pojavljuju na internetu, dijelom kao dijalekatni leksikoni i wiki-enciklopedije. Tako su od jeseni 2009, paralelno sa Čakavskom wiki-enciklopedijom WikiCha, na internetu otvorena još i dva manja dijalekatna wiki-leksikona u okviru međunarodne domene Zohowiki, na engleskom za čakavštinu i kajkavštinu. Ovi Zohowiki-leksikoni bi trebali na jednom mjestu ukratko sabrati glavne dostupne tekstove o kajkavštini i čakavštini, a zasad su još manjeg opsega sa nekolicinom početnih članaka. Tako je Chakavian Zohowiki novi specijalizirani wiki-leksikon na engleskom i čakavskom, u kojemu treba pribrati dostupne tekstove o čakavcima i na čakavštini.

Gradska televizija Split Uredi

Uz internetsku enciklopediju WikiCha, medju radiotelevizijskim medijima najviše tj. oko 3/4 čakavskih sadržaja u ukupnom vremenu emitiranja donosi Gradska televizija Split. Na standardnoj štokavštini tu je većinom samo glavni dnevnik i povremene vijesti, ili poneke kontakt emisije o odredjenoj aktuelnoj temi. Ipak, najveći dio preostalog emitiranja TV-Split tvore izravne emisije uživo na izvornoj urbanoj čakavici iz stare splitske Varoši. Ti čakavski sadržaji pretežno su živi govor domaćega čakavskog spikera koji na splitskoj čakavštini prenosi tekuća gradska zbivanja i slike iz gradskog središta - najčešće na gradskoj 'Rivi', uz naizmjenično čitanje u čakavskom prijevodu tekućih vijesti iz najnovije "Slobodne Dalmacije".

Časopis "Čakavska rič" Uredi

"Čakavska rič" izlazi u Splitu od god. 1971, a dosad su objavljena 34 godišta. Časopis je uglavnom polugodišnjak, ali nerijetko zbog raznih razloga iziđe i kao prigodni godišnji zbornik. Započeo je s izlaženjem u izdanju Matice hrvatske - ogranak Split, a njegov osnivač i prvi glavni urednik bio je pokojni prof. Radovan Vidović. Zatim je kasniji izdavač postao Književni krug Split, a noviji glavni urednik do danas je prof. dr. Joško Božanić. Časopis je dijelom na štokavskom standardu, ali objavljuje obilje izvornih čakavskih izvornika pretežno iz Dalmacije, uključivši stare čakavske tekstove, manje lokalne rječnike i onomastiku, domaće pomorsko nazivlje, čakavske pjesme i književne tekstove, itd.

Časopis Pannonische Jahrbuch Uredi

"Pannonische Jahrbuch" (podnaslov "Panonski ljetopis") je kulturno-književni časopis iseljenih čakavaca u austrijskom Gradišću (Burgenland): izlazi kao godišnjak od 1994, izdaje ga Pannonisches Institut u gradišćanskom mjestu Pinkovec (Gutterbach), a glavni urednik je prof. Robert Haszjan i dosad je objavljeno 14 svezaka. Članci se većinom odnose na gradišćansku kulturu i jezik, koji je tamo polučakavski s primjesama kajkavštine, štokavske ikavice i dosta germanizama, a dio tekstova su na njemačkom i manje na slovenskom i madžarskom.

Program Radio-Rijeka Uredi

U gradskom radijskom programu iz Rijeke su stalno, svake sedmice po više puta prisutni i prigodni programi na čakavštini. Iako je čakavska kulturna svijest tradicijski i javno najviše nazočna u Splitu, ondje je reliktna polučakavica danas u ubrzanom izumiranju pa danas u splitskoj javnosti već prevladavaju doseljeni ikavski štokavci iz zaleđa. Naprotiv u Rijeci su sve do danas, zbog pretežno čakavske okolice, doseljenici još većinom rođeni čakavci koji obuhvataju bar 1/3 gradjana pa je zato i danas Rijeka najveći polučakavski grad sa još živom polučakavskom koine bar u privatnoj, uličnoj i kućnoj komunikaciji - iako ovo nema toliki medijski odraz kao u Splitu.

Polučakavski mediji Uredi

Ovdje su obuhvaćeni ostali mediji gdje je uglavnom stalno, ali tek s manjim udjelom uz ostalo u njihovu sadržaju prisutna i čakavica, ili su lokalno ograničeni na uže čakavske zajednice. Poneki od takvih medija su npr.:

 • Vinodolski zbornik je časopis-godišnjak koji objavljuje Ustanova u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić" iz Crikvenice, dosad je izišlo 11 svezaka, a urednik je Stanko Antić. Uz ostale lokalne teme iz Vinodola, u svakom broju su prisutni književni, pjesnički i jezički prilozi na lokalnoj vinodolskoj čakavštini.
 • Slobodna Dalmacija objavljuje redovni podlistak "Dalmatinske riči" autora Srećka Lorgera, koji prikazuje svaki puta po jednu čakavsku ili šire poznatu romansku riječ iz Dalmacije.
 • Krčki "radio Okay" je lokalni program gradskog radija Krk, koji je znatnim dijelom na lokalnoj krčkoj čakavštini, barem u neslužbenom dijelu izmedju štokavskih vijesti.
 • Lokalna radiostanica Split u neslužbenom programu između vijesti, također bar povremeno ima svake sedmice ili još češće i neke govorne sadržaje na čakavštini.
 • Internetski portal "Istrakon" sa sjedištem u Pazinu sadrži dijelom i čakavske tekstove, najviše iz područja istarske narodne mitologije.
 • Internetski portal "Ca je novega" povremeno daje vijesti o čakavcima ili kraće tekstove na čakavskom iz istočne Istre, a sjedište mu je u Koromačnom. Značajno je da je to zamalo jedini stalni medij čiji su sadržaji na posebnom nepalatalnom cakavizmu Labinštine, koji se još mjestimično govori u sličnom obliku i na desetak jadranskih otoka - od Cresa do Visa.
 • Internetski stručni portal "Istarski rječnik" uglavnom je posvećen prikupljanju leksičke gradje iz cijele Istre za njen čakavski (i romanski) rječnik.
 • Nekoliko popularnih net-blogova s Jadrana također imaju bar dio teksta na čakavštini, npr.: http://skroz.blog.hr/ - http://galeb.blog.hr/ - http://bralina.blog.hr/ - ...itd.

Kajkavski mediji Uredi

Kajkavski javni mediji djeluju uglavnom iz sjeverozapadne Hrvatske, od Pokuplja do Podravine i Međimurja.

Časopis "Kaj" Uredi

Tromjesečnik Kaj (časopis za književnost, umjetnost i kulturu) izdaje društvo Kajkavsko spravišče iz Zagreba od 1967. Dosad je izišlo ukupno 35 godišta, a časopis izlazi prema prilikama u 2 - 4 broja godišnje. Objavljuje članke, preglede i rasprave dijelom na književnoj štokavštini - ali uz obilje primjera starijih kajkavskih tekstova i recenzije kajkavskih knjiga, te noviju kajkavsku književnost i pjesništvo.

' Tjedan kajkavske kulture' Uredi

Tjedan kajkavske kulture je kulturna i folklorna manifestacija koja se održava već niz godina svake jeseni u Krapini, najčešće u mjesecu rujnu. Kroz zadnjih desetak godina uz tu priredbu je uzastopno organiziran i strukovni kulturno-jezični simpozij o kajkavštini, a nakon ovih kajkavskih skupova je dosad već objavljeno pet pripadnih zbornika o raznim aspektima kajkavske kulture, književnosti, školstva, jezika, onomastike itd.

Kajkavska Wiki-enciklopedija Uredi

Encyclopaedia Kaykaviana (WikiKay) - to je izvorni naziv nove wiki-enciklopedije i internetske biblioteke (kajkavske digitalne databaze), koja se kao posebni jezični ogranak (hr.volgota.com) evroazijske međunarodne grupe Meta-Wikislavia otvorena za javnost početkom 2008. To je dosad naš najveći dijalekatski portal koji je do jeseni 2009. imao 590 članaka. Većina njezinih sadržaja treba biti na kajkavštini, a ostalo su tematski članci o kajkavskoj kulturi napisani engleski ili književnom štokavštinom. Članci pisani na kajkavštini mogu obuhvatiti bilo kakve teme iz svijeta, dok se na ostalim jezicima tj. štokavštinom, engleski i na drugim svjetskim jezicima uvršćuju samo namjensko-tematski članci o kajkavcima i kajkavskoj kulturi, te slične teme - ali isključivo iz kajkavske ekumene.

Kajkavski Wiki-leksikon Uredi

Kaykavian Zohowiki na internetu je manji specijalizirani wiki-leksikon na engleskom i kajkavskom od jeseni 2009, gdje se prikupljaju dostupni tekstovi o kajkavcima i na kajkavštini.

Zagorski radio Kaj Uredi

Kajkavski program radija Krapina je glavni takav medij koji je pretežno kajkavski, a uz kraće štokavske vijesti je većina ostalog programa u međuvremenu na kajkavštini. Od ostalih radiostanica, bar kraće kajkavske sadržaje manjeviše svaki dan imaju još radio Varaždin, radio Čakovec, radio Samobor itd.

Polukajkavski mediji Uredi

Gore nabrojeni javni mediji imaju pretežno tj. preko pola kajkavskog sadržaja, a uz njih postoje i drugi, većinom štokavski mediji koji tek manjim dijelom tj. ispod 1/4 uz ostalo imaju i poneke kajkavske sadržaje:

 • Časopis "Hrvatski sjever" izdaje Matica Hrvatska - Čakovec i u dosad objavljenih desetak brojeva nalazi se sve veći broj članaka o kajkavštini i kajkavskoj kulturi, najviše o sjevernokajkavskoj varijanti iz Međimurja.
 • Zagrebački radio - Sljeme je lokalna gradska radiostanica čiji doseg pokriva širu okolicu Zagreba tj. srednju i sjeverozapadnu Hrvatsku, što je i najjača radiostanica koja pokriva većinu kajkavaca. Zato u njihovom sljemenskom programu ima svake sedmice redovno u četvrtak (a ponekad i češće) kajkavska emisija 'Kajkaviana' koja objavljuje raznolike kulturno-jezične sadržaje o kajkavštini i kajkavcima.
 • Lokalna televizija Varaždin koja pokriva sjeverni dio Hrvatske, takodjer ima povremeno bar kraće sadržaje na lokalnoj kajkavštini iz Podravine i Hrvatskog Zagorja.
 • Veći broj novina tj. lokalnih dnevnika i tjednika koji izlaze u nekoliko kajkavskih gradova (Varaždin, Čakovec, Krapina itd.) u svojim izdanjima bar povremeno imaju i neke sadržaje o kajkavštini, ili dodatke iz književnosti i poezije na kajkavskom.

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

 • J. Božanić (ured.): Čakavska rič, sv. 22 - 34, Književni krug Split 1995-2006.
 • Feletar D., Ledić G., Šir A.: Kajkaviana Croatica (Hrvatska kajkavska riječ). Muzej Međimurja, 37 str., Čakovec 1997.
 • Fureš R., Jembrih A. (ured.): Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju (zbornik skupova Krapina 2002-2006). Hrvatska udruga Muži zagorskog srca, 587 str. Zabok 2006.
 • R. Hajszan (ured.): Pannonisches Jahrbuch, Band 1-13. Gutterbach/Pinkovec 1994-2006.
 • JAZU / HAZU: Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika (A – P), I – X. Zavod za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2500 str, Zagreb 1984-2005.
 • R. Vidović (ured.): Čakavska rič, sv. 1 - 21. Matica Hrvatska, Split 1971-1994.

Izvori Uredi

This is an original compilation after GNU-licence, from internet and other public media