Dijalekatske wiki-enciklopedije

Merge-arrows 2.svg Predloženo je da se ovaj članak spoji s člankom internetske enciklopedije.
Molimo vas da svoje mišljenje o ovom prijedlogu iznesete na stranici za razgovor.

Dijalekatske wiki-enciklopedije: Posljednjih godina u svjetskoj kulturi sve više raste zabrinutost zbog nagloga i brzog odumiranja brojnih lokalnih mini-jezika i reliktnih dijalekata. Zbog današnje pojačane prevlasti tek nekoliko svjetskih jezika kao engleski, španjolski, ruski, kineski i arapski, ovi svemoćni 'predatorski' jezici kroz svoju ekonomsko-političku snagu u svjetskim javnim medijima ubrzano potiskuju i iskorjenjuju gotovo sve ostale manje regionalne i lokalne jezike. Premda se o toj svjetskoj kulturnoj katastrofi jezične unifikacije posljednjih godina sve češće piše i govori, to još uvijek pretežno ostaju tek formalno-načelne rasprave sa još neznatnim pomakom u stvarnim medijima i na internetu. Dosad postoje dva veća primjera gdje se pokušalo organizirati više posebnih wiki-enciklopedija za ugrožene mini-jezike i lokalne dijalekte: Wikipedia i Wikislavia.

Dijalekti u WikipedijiUredi

Mora se doista priznati da je kroz razvoj Wikipedije u širu internetsku javnost izašao veliki broj posebnih opisa i podataka o mnogobrojnim ugroženim mini-jezicima i nizu lokalnih dijalekata, pa tako i za naša južnoslavenska narječja. Nažalost, sva ta javna saznanja ipak su još uvijek nedovoljno primjenjena u samom razvoju mnogojezične Wikipedije. Većina od mnogobrojnih dosad otvorenih jezičnih varijanata unutar Wikipedije uglavnom su bila za zvanične 'državne' jezike širom svijeta. Naprotiv za vojnopolitički nepriznate mikrojezične i dijalekatske kulture, stvarne mogućnosti otvaranja i razvoja svoje posebne wiki-enciklopedije unutar dosadašnje Wikipedije su još uvijek razmjerno teške i prilično ograničene. S jedne strane, materijalna zapreka tome su veoma komplicirane procedure od godinu dana oko odobrenja i uspostave novih Wikipedija za 'dvojbene i sumnjive' minijezike i dijalekte čije kulturne zajednice većinom zbog siromaštva i ekonomsko-političkih ograničenja često ni nemaju snage zadovoljiti te nerealne preduvjete.

Povrh toga, u demokratski zaostalom kulturno-političkom okruženju, jači i napredniji susjedi iz okolice sa već izborenim i ostvarenim Wikipedijama, nerijetko uzastopnim nadglasavanjem ideopolitički zaustavljaju priznanje nepodobnih minijezika i dijalekata na višejezičnom spektru Wikipedije na koje pretendiraju ti moćniji susjedi. Rezultat svih tih raznih silnica jeste, da je dosad unutar Wikipedije odobren i ostvaren tek mali broj varijanti za neke 'nedržavne' inojezične kulture. Npr. u okviru Evrope su posebne Wikipedije ostvarene na romanskom i germanskom prostoru zapadne Evrope, tek za desetak nedržavnih minijezika i dijalekata uglavnom iz područja Evropske Unije, gdje je danas i zakonski postugnuta možda najveća višejezična demokracija na svijetu: tu spadaju dosad npr. posebne Wikipedije na baskijskom, venetskom, sicilskom, pa za norveški bokmal i nynorsk te neke slične. Naprotiv iz područja slavenskih i ostalih istočnoevropskih i balkanskih jezika te u prostranoj Aziji, dosad još nije ostvarena nijedna 'nedržavna' Wikipedija nekoga istočnog evroazijskog dijalekta, zbog niže demokratske tradicije tih krajeva te ideopolitičke i geostrateške sabotaže njihovih državnih susjeda (tzv. balkanski sindrom). Slično se već godinama ponavljalo u desetak slučajeva istočnoslavenskih i balkanskih dijalekata. Na tim područjima je nažalost mimo linvistike, u praksi dokazana jezgrovita američka uzrečica: Jezik = dijalekat + država + vojska !

Slavenski Wiki-dijalektiUredi

Takvo nepriznavanje 'nedržavnih' jezičnih idioma prešlo je podnošljivost otkad je zaustavljeno ostvarenje wiki-enciklopedija za nekoliko golemih istočnoslavenskih dijalekata, svaki s preko desetak miliona govornika, čime se prešlo prag društvene tolerancije, jer su pripadni govornici to doživili kao masovnu jezično-političku diskriminaciju. Nakon toga od 2006, istočnoevropski kandidati za dijalekatske wiki-enciklopedije koji sada zajedno već zastupaju preko stotinu miliona govornika, masovno i kolektivno odlaze iz protesta izvan Wikipedije i ubrzano realiziraju novu i neovisnu višejezičnu 'Wikislaviju' za sve dosad nepriznate minijezike i dijalekte iz slavenskoga i potom čitavoga evroazijskog prostora nostratičkih jezika. Nakon što se ova povezala s već postojećom, evropskom višejezičnom grupom Metapedia u okviru nove mnogojezične 'konfederacije' Meta-Wikislavia, dosad je već ostvareno dvadesetak raznojezičnih wiki-enciklopedija, među kojima su 2/5 ili njih 8 dijalekatske wiki-enciklopedije: uz moldavsku još za 4 istočnoslavenska narječja, te za 3 južnoslavenska. Da bi se ubuduće zapriječili slični naslijeđeni problemi iz Wikipedije, u toj otvorenoj grupi Meta-Wikislavija su ukinuti administratori, te svako nadglasavanje - pa tu postoje samo tehnički wiki-sysopi za održavanje sistema: Ovo se dosad u praksi pokazalo nedovoljnim zbog loših servera te čestog vandalizma i hakiranja, tako da te dijalekatske wiki-enciklopedije povremeno budu hakirane tj. nedostupne i duže od mjesec dana uzastopno.

Istočnoslavenski Wiki-dijalektiUredi

U okviru mozaika nedržavnih istočnoslavenskih dijalekata uglavnom okupljenih oko proširenoga ruskog jezika tokom god. 2007, dosad su prihvaćene i započele ove varijante Wikislavije:

  • Južnoruska ili donska Wikislavija, za domaće korisnike na području sjevernog Predkavkazja.
  • Sjevernoruska ili arhangelska Wikislavija, za domaće korisnike iz Pomorja i poluotoka Kola oko Bijeloga mora.
  • Istočnoruska ili sibirska Wikislavija, za daleke azijske Slavene iz Urala i Sibira, gdje je ujedno glavni serverski i organizacijski centar čitave Meta-Wikislavije u Tomsku.
  • Staroruska Wikislavija, na klasičnom ruskom jeziku do 19. vijeka tj. prije njegove novije reforme kada je novoruski standard bio dalekosežno izmjenjen prema balkanskom crkvenoslavenskom jeziku.

Južnoslavenski Wiki-dijalektiUredi

Slični wiki-problemi kao i kod istočnih Slavena, nastali su među južnoslavenskim narječjima, gdje su južnoslavenske Wikipedije podijeljene i ostvarene po gore spomenutom geopolitičkom pragmatizmu (wiki-jezik = dijalekat + država + vojska). Na taj način nastaju 4 paralelne državno-štokavske Wikipedije: hrvatska, bosanska, srpska i najnovija crnogorska (još u osnivanju). Naprotiv, za nedržavni kajkavski i pogotovo čakavski Wiki - koji su objektivno-lingvistički mnogo osobitiji i udaljeni od gorespomenute sve 4 slične štokavske - u Wikipediji nije bilo razumjevanja i bilo kakav pokušaj njihove uspostave bio je unaprijed uzaludan (osim kroz uspostavu kajkavske i čakavske 'države-vojske'). Nakon toga, jedini stvarni izlaz za južnoslavenske wiki-dijalekte bilo je njihov budući razvoj na internetu npr. kroz novu Meta-Wikislaviju, gdje je kao rezervna prethodnica za pripremu, najprije otvorena standardna Hrvatsko-štokavska Wikislavija (zvanično od listopada 2007). Zatim su pomoću nje do kraja 2007, već manjeviše uspješno pripremljene 2 naše nove dijalekatske wiki-enciklopedije:

  • Encyclopaedia Kaykaviana ili kraće WikiKay, je kajkavska dijalektalna wiki-enciklopedija: početna Poglavita strana s više dodatnih priloga (kajkavski wiki-rječnik, kajkavske radne upute itd.) i nizom kajkavskih članaka u kajkavskoj Wikislaviji (hr.volgota.com). Do jeseni 2009, ovaj naš najveći dijalekatski wiki je sadržavao 590 članaka o kajkavcima ili na kajkavštini.
  • Čakavsko-jadranski Wiki ili skraćeno WikiCha, prva je naša dijalekatska wiki-enciklopedija, već ostvarena sa zvaničnim javnim početkom na internetu od 22. 11. 2007, uz snažnu podršku i poticaj iz većine ostalih slavenskih wiki-enciklopedija - zbog iznimnoga jezičkog arhaizma same čakavštine i pripadne glagoljice, te njihove zajedničke važnosti za komparativni srednjovjekovni razvitak ranoslavenskih jezika - ali također i zbog turističke atraktivnosti Jadranskog mora i našeg otočja. To je specijalizirana wiki-enciklopedija čija glavna tematika jeste: čakavština, čakavska kultura, glagoljica, Jadransko more i otoci, Mediteran, brodovi i ribarstvo, morska flora i fauna, turizam itd. Do jeseni 2009, ovaj wiki je sadržavao 506 članaka o Jadranu i čakavcima, ili na čakavštini.

Dijalekatski ZohowikiUredi

U najnovije doba se čakavština i kajkavština sve češće javljaju na internetu, dijelom kao dijalekatski leksikoni i wiki-enciklopedije. Tako su od jeseni 2009, paralelno sa gornjim dijalekatskim wiki-enciklopedijama, na internetu otvorena još i dva manja dijalekatska wiki-leksikona u okviru međunarodne domene Zohowiki, na engleskom za čakavštinu i kajkavštinu. Ovi Zohowiki-leksikoni bi trebali na jednom mjestu ukratko sakupiti glavne dostupne tekstove o kajkavštini i čakavštini, a zasad su još manjeg opsega sa nekolicinom početnih članaka.

  • Chakavian Zohowiki jeste novi specijalizirani wiki-leksikon na engleskom i čakavskom, u kojemu treba sakupiti dostupne tekstove o čakavcima i na čakavštini.
  • Kaykavian Zohowiki novi je specijalizirani wiki-leksikon na engleskom i kajkavskom, gdje se sabiru dostupni tekstovi o kajkavcima i na kajkavštini.

Dijalekatski linkoviUredi

Novi Čakavski Zohowiki i Kajkavski Zohowiki na internetu se lako otvaraju, ali su zasad još maleni tek s početnim tekstovima. Naprotiv, već bogatije dijalekatske wiki-enciklopedije (sa 500 - 600 članaka) su teže dostupne zbog postojećih problema i nesporazuma sa Wikislavijom, te su njezini linkovi unutar Wikipedije automatski blokirani kao 'spam'. Zato se ovi naši wiki-dijalekti do daljnjega mogu otvoriti na donje adrese samo nakon izlaska izvan Wikipedije - te su tu posebno naznačeni kurzivom (a ne plavo kao direktni link).

  • Encyclopaedia Kaykaviana - WikiKay (590 članaka): hr.volgota.com/index.php/Poglavita_strana
  • Čakavsko-jadranski Wiki - WikiCha (506 članaka): chak.volgota.com/index.php/Seuna_pagina

Vidi takođerUredi

IzvoriUredi

Ovo je originalna kompilacija po GNU-licenci, uglavnom iz gore nabrojenih linkova.