Dijalekt

(Preusmjereno sa stranice Dijalekat)

Dijalekt ili dijalekat (grč. δıάλεκτος [diálektos] – dialektos – "razgovor", od διαλέγομαι [dialégomai] – dialegomai – "razgovarati"), jedan od subordiniranih oblika ili varijeteta jezika koji se javlja na osnovi osebujnosti rječnika, izgovora ili idioma.[1] Premda se definicijom implicira da postoji hijerarhija unutar jezika, svi su dijalekti jednakovrijedni i međusobno ravnopravni. Mnogi jezici imaju standardne dijalekte, dok su svi drugi dijalekti nestandardni. Razlika između standardnog i nestandardnih dijalekata nije u njihovoj ordiniranosti (lingvistički su svi na istom nivou), nego u tome što je standardni dijalekt (jezik) onaj koji govore obrazovani ljudi i koji se najčešće nalazi u pismu.[2] Razlika između dijalekta i jezika je lingvistički arbitrarna i ne ovisi o nekom inherentnom svojstvu razmatranih varijeteta, već o interakciji socijalnih, političkih, psiholoških i historijskih faktora.[3] Dijalektalne grupe katkad se u nekim slavenskim jezicima nazivaju narječjima, no ovaj termin nije potvrđen u svjetskoj lingvistici.

Izabrana lista članaka o dijalektima

uredi

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. Oxford English Dictionary, 1933.
  2. Keith Brown (ur.). Encyclopedia of Language and Linguistics. Language Attitudes. Elsevier Ltd. 2006. Str. 325.
  3. Rajend Mesthrie (ur.). Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. Pergamon. 2001. Str. 311.