Dihotomija (iz grč. διχο: na dva dijela + τομία: sječenje) je dijeljenje ili podijeljenost cjeline na dva jednaka nepreklapajuća dijela, što označava proceduru u kojoj se jedna cjelina dijeli na dva dijela, ili na pola. U takvoj podjeli nešto što je dio jedne polovine ne može biti nikako dio druge polovine.

Ilustracija dihotomije sa dva različita kruga

Termin dihotomija se također koristi kada se želi označiti podijeljenost nečega na dva nezavisna, često suprotstavljena dijela, a da pri tome oni nisu potpuno jednaki. Ovakva upotreba termina dihotomija nije potpuno točna.

PovezanoUredi

Vanjske vezeUredi