Digitalni signal

Digitalni signal je u elektronici nivo napona ili struje čija se vrijednost može mijenjati samo u određenom ograničenom broju stanja ili koraka. Amplituda signala može imati samo neki ograničeni broj vrijednosti, za razliku od analognog signala.

Digitalni signal:
1) Niski nivo
2) Visoki nivo
3) Rastuća ivica
4) Padajuća ivica

Primjeri digitalnog signala su stanja prekidača (uključen ili isključen), binarni kod u računarima (0 ili 1), Morzeov kod i drugi.

Na slici se vidi primjer binarnog digitalnog signala, sa dva stabilna stanja, niskim i visokim. Prelazna stanja (ivice) nisu definisana kao dio signala, i digitalni uređaji su podešeni da ih ignorišu.

Kao prednost digitalnog signala se može navesti veća otpornost na šum i prigušenje signala.

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

  • Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill: Principles of Electronic Communication Systems, ISBN 0-02-800409-4, str. 9 i 10.