Diferencijalna rotacija

Diferencijalna rotacija je pojava kad neko svemirsko tijelo ne rotira kao kruto tijelo, već period rotacije ovisi o kutnoj udaljenosti od ekvatora. Sunce i plinoviti divovi, te planetni prstenovi, galaktike i slične strukture imaju diferencijalnu rotaciju.