Dictionary of Greek and Roman Antiquities

Titlepage.gif

Dictionary of Greek and Roman Antiquities (sh. Leksikon grčkih i rimskih starina) je enciklopedija čije je prvo izdanje objavljeno 1842. u Velikoj Britaniji. Drugo, prošireno i popravljeno izdanje izašlo je 1848, a do 1890. objavljeno je još revidiranih izdanja. Ta je enciklopedija obrađivala antičko pravo, religiju, arhitekturu, ratove, svakodnevni život i druge slične teme s tačke gledišta klasičnog filologa. Enciklopediju je uredio William Smith i ona je činila celinu s njegovim Leksikonom grčke i rimske biografije i mitologije i Leksikonom grčke i rimske geografije. Knjiga je danas u javnom vlasništvu i dostupna je na internetu.[1]

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

Vanjske vezeUredi

Wikiteka ima originalan tekst povezan sa ovim člankom:

Internet Archive sadrži skraćene verzije: