Devol (Albanija)

Devol je važan srednjovjekovni grad u Bugarskoj još od vremena bizantske vladavine Bugarske. Administrativno je, crkveno i kulturno središte okruga Kutmičevica, a nalazilo se na Via Egnatia. [1]

Njeno se mjesto još uvijek osporava je li se nalazilo u gornjem toku istoimene rijeke oko današnjeg grada Korče ili u donjem toku rijeke južno od Elbasana.

IzvoriUredi