10. zagrebački korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Deseti zagrebački korpus NOVJ)

Deseti zagrebački korpus NOVJ je formiran 19. siječnja 1944. godine od 32. zagorske i 33. hrvatske divizije i Zapadne grupe NOP odreda (Zagrebački, Zagorski i Kalnički NOP odred) i Trećeg diverzantskog bataljona. Pri formiranju imao je ukupno 6.335 boraca. Prvi komandant korpusa bio je Vladimir Matetić, a zatim Mate Jerković, politički komesar je bio Ivan Šibl.

10. zagrebački korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina 6.335 boraca
Formacija 32. zagorska divizija
33. hrvatska divizija
Zapadna grupa NOP odreda i
Treći diverzantski bataljon
Komandanti
Komandant Vladimir Matetić
Angažman
Bitke Podravske operacije
Operacija Dubrovnik
Operacija Rouen
Virovitički mostobran
Završne operacije JA

Formiranjem korpusa rasformiran je Štab Druge operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, a njene nadležnosti je preuzeo Štab korpusa. Dejstvovao je u severnom delu Hrvatske (tzv. Zagrbačka oblast), na terenu između Ilove, Drave, Slovenije i Save.

Brojno stanje korpusa iznosilo je:

  • 3. svibnja 1944. 6.553 boraca
  • 1. lipnja 1944. 7.570 boraca
  • 31. kolovoza 1944. 8.164 boraca
  • 30. studenog 1944. 14.200 boraca[1]

Od 16. aprila 1945. godine nalazio se u sastavu Treće armije JA.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.

Vanjske veze

uredi

Reference

uredi
  1. Rade Bulat: DESETI „ZAGREBAČKI“ KORPUS NOVJ, strane 348-352