Dezertifikacija

(Preusmjereno sa stranice Desertifikacija)

Dezertifikacija je degradacija tla u područjima suhe, polushe i suhe pod-vlažne klime koja je rezultat različitih faktora, uključujući klimatske promjene i ljudsku aktivnost. Moderna dezertifikacija je posljedica zahtjeva koje prema okolini postavlja povećan broj stanovnika, koji se naseljava na određena područja kako bi uzgajao poljoprivredne kulture i dao životinjama ispašu.

Brod nasukan na pijesku nakon povlačenja Aralskog mora

Definicija izraza i uzroci dezertifikacije su predmetom velikih kontroverzi. Pokušaji da se dezertifikacija definira ili da se na karti označe oblasti pretvorene u pustinju su predmetom oštrih kritika.

Ono što je manje kontroverzno je činjenica da se u oblastima pogođene dezertifikacijom bilježi pad bio-raznolikosti, kao i pad proizvodnih kapaciteta, te tranzicija od travnjaka kojima dominiraju višegodišnje trave prema travnjacima kojima dominira višegodišnje grmlje.

Vanjske veze uredi