Desanka Kovačević-Kojić

Desanka Kovačević-Kojić (Sarajevo, 3. oktobar 1925), historičar, akademik ANUBiH i SANU. Član je ANURS-a izvan radnog sastava od 1996. godine.

Desanka Kovačević-Kojić

Rođenje 03.10.1925.
Sarajevo, Jugoslavija
Prebivalište Sarajevo, Beograd
Državljanstvo Socijalistička Federativna Republika JugoslavijaJugoslavija, Srbija
Narodnost Srpkinja
Polje Historija
Institucija Filozofski fakultet Sarajevo
Istaknute nagrade Nagrada Veselin Masleša, 27-julska nagrada grada Sarajeva za nauku, Nagrada Vladimir Ćorović za životno delo (2002)

Desanka Kovačević-Kojić rođena je u Sarajevu 3. oktobra 1925. godine. Završila je studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1950, a 1956 odbranila je doktorsku disertaciju Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Školsku 1957/58. godinu provela je na stručnom usavršavanju u Parizu. Zaposlila se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za historiju gdje je prošla sva zvanja. Od 1993. živi u Beogradu.[1]

Predmet proučavanja je historija srednjovjekovne Bosne i Srbije. Naročito se posvetila proučavanju istorije gradova, oblicima privređivanja, dubrovačkim naseobinama, trgovini, uređenju i društvenoj strukturi, načinu života, kao i odnosima između sela i grada. Objavila je pet knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova, prikaza i osvrta. Učestvovala je na većem broju naučnih skupova organiziranih širom Evrope.

Radovi uredi

  • Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Djela 18, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka 13, Sarajevo 1961
  • Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Veselin Masleša, Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978
  • Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1999[2]
  • Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV-XV vijek), Istorijski institut, Studia Historica Collecta, Knjiga 2, Beograd 2007
  • Srednjovjekovna Srebrenica, XIV-XV vijek - SANU, 2010

Priznanja uredi

  • Nagrada Veselin Masleša
  • 27-julska nagrada grada Sarajeva za nauku
  • Nagrada Vladimir Ćorović za životno delo (2002)

Reference uredi