Deportacija (iz lat. deportare "ukloniti") je izraz kojim se označava prisilno uklanjanje osobe ili više osoba iz njenog boravišta ili prebivališta od strane državnih vlasti na nekom području. U moderno doba se pod time podrazumijeva protjerivanje stranih državljana sa vlastitog teritorija, najčešće temeljem administrativne odluke i/li sudske presude, a zbog teških zločina, kršenja propisa o imigraciji, isteka vize i sl. U prošlosti se pak pod time podrazumijevalo protjerivanje stanovništva nekog područja koje se smatralo neprijateljskim ili nepoželjnim.

Deportacija Nijemaca iz Sudeta nakon završetka drugog svjetskog rata.

Deportacije se ponekad dijele na tzv. eksterne deportacije - sa teritorija vlastite na teritoriju druge države - te tzv. interne deportacije, tj. nasilno premještanje vlastitih građana ili podanika unutar vlastitih granica. Neki od najpoznatijih primjera deportacija su vezani za vrijeme ili neposredno nakon drugog svjetskog rata. Kao primjer eksterne deportacije se spominje protjerivanje Nijemaca iz Čehoslovačke poslije drugog svjetskog rata. Kao primjer interne deportacije se spominje prisilno preseljavanje američkih građana japanskog porijekla sa Zapadne obale u pustinjske logore nakon napada na Pearl Harbor.

Povezano uredi