Demotsko pismo

(Preusmjereno sa stranice Demotski egipatski)

Demotsko pismo (od stgrč. δημοτικός [dēmotikós] — "narodni") je staroegipatsko pismo koje se razvilo od sjevernih oblika hijeratskog pisma korištenog u Delti Nila. Izraz je prvi koristio grčki historičar Herodot kako bi to pismo razlikovao od hijeratskog i hijeroglifa.

Demotsko pismo su sami Egipćani nazivali sš n šˁ.t "pisanje dokumenata", a koje je Klement iz Aleksandrije nazvao ἐπιστολογραφική — "pisanje pisama".

Demotsko pismo se dijeli na tri perioda:

  • rano demotsko pismo (cca. 650 - 400. pne.), koje se razvilo u Donjem Egiptu te pod faraonom Amasisom zamijenilo hijeratski i hijeroglife kao službeno pismo;
  • srednje (ptolomejsko) demotsko pismo (cca. 400 - 30. pne.) kada se počelo koristiti u vjerske svrhe;
  • kasno (rimsko) demotsko pismo (30. pne. - 452) kada se polako povlači iz javne upotrebe.

Vanjske veze

uredi