Demokratska stranka (Guam)

Demokratska stranka (Democratic Party) je jedna od dvije glavne političke stranke koje djeluju na Guamu. Predstavlja teritorijalni ogranak američke Demokratske stranke. Trenutno ima većinu u Zakonodavnoj skupštini i mjesto delegata u federalnom Kongresu.