Demokratizacija

Demokratizacija je naziv za proces kojim se društveno-političko uređenje neke zemlje transformira, odnosno prolazi kroz tranziciju prema demokraciji i napuštanje ne-demokratskih (autoritarnih ili totalitarnih) oblika vladavine. Pod demokratizacijom se mogu podrazumijevati procesi različitog sadržaja, intenziteta i trajanja - od radikalnih revolucija do postepenih reformi koje mogu trajati vijekovima. Kao primjer mogu poslužiti neke od država zapadne Evrope gdje je demokratizacija započela sa tzv. građanskim revolucijama u 17. i 18. vijeku, odnosno gdje su postavljeni temelji današnjeg modernog koncepta demokracije. Demokratizacija obično tzv. demokratskom konsolidacijom, gdje demokratski poredak postaje tako čvrst i ukorijenjen oblik vlasti da se više ne može ni zamisliti ne-demokratska alternativa; kao primjer može poslužiti Ujedinjeno Kraljevstvo. S druge strane, proces demokratizacije se također može prekinuti, odnosno demokratizirane zemlje se mogu vratiti u pred-demokratsko ili ne-demokratsko stanje uslijed ekonomske i političke nestabilnosti; kao primjer za to može poslužiti Argentina u 20. vijeku.

Pred kraj 20. vijeka, zahvaljujući padu komunizma, je veliku popularnost stekla teza da demokratizacija predstavlja globalni, odnosno nezaustavljivi i nepovratni proces tzv. kraja historije, odnosno da će s vremenom sve zemlje svijeta imati demokratski poredak.

Primjeri demokratizacije u bliskoj prošlosti

uredi

V. također

uredi

Eksterni linkovi

uredi