Demografija Sao Tomea i Principea

Sao Tome i Principe ima 131.000 stanovnika koji žive na Sao Tome i 6.000 na Principe. Oni su potomci različitih etničkih grupa koji su doseljavali na ostrvo od 1485.

Stanovništvo Sao Tome i Principe, podaci iz 2005. godine; Broj stanovnika u hiljadama.

Stanovništvo: 159.883 (jul 2000)

Struktura po godinama:
0-14 godina: 48% (muškarci 38.588; žene 37.624)
15-64 godina: 48% (muškarci 37.216; žene 39.959)
65+ godina: 4% (muškarci 2.961; žene 3.535) (2000.)

Porast stanovništva: 3,16% (2000.)

Odnos polova:
rođeni: 1,03 muškarci/žene
ispod 15 godina: 1,03 muškarci/žene
15-64 godina: 0,93 muškarci/žene
65+ godina: 0,84 muškarci/žene
ukupno: 0,97 muškarci/žene (2000.)

Smrtnost novorođenčadi: 50,41 umrlih/1.000 živorođenih (2000.)

Prosečna starost:
ukupno: 65,25 godina
muškarci: 63,84 godina
žene: 66,7 godina (2000 est.)

Broj dece po ženi: 6,08 rođene dece/žena (2000.)

Religije: Hrišćani 80%

Jezici: Portugalski (zvanični)

Pismenost:
definicija: 15+ godina koji znaju čitati i pisati
ukupno: 73%
muškarci: 85%
žene: 62% (1991.)