Deltoid je [çetvorougao] koga karakterišu dva para međusobno jednakih susednih strana. Deltoid je i tangentni četvorougao, što znači da se u njega može upisati kružnica.

Deltoid

Rezultat jednakosti parova susednih strana je da se dijagonale deltoida uvek seku pod pravim uglom. Jedna dijagonala jednakostranična trougla, a druga uvek na dva jednaka trougla. Ovo znači da deltoid uvek ima najmanje jednu osu simetrije koja leži na drugoj navedenoj dijagonali.

Ukoliko svaka od dijagonala deli deltoid na dva jednaka trougla, figura je u stvari specijalan slučaj deltoida − romb. Ukoliko su pored ovog i svi uglovi deltoida međusobno jednaki (znači po 90°), figura je kvadrat.

Formule uredi

Slede neke od češće korišćenih formula koje se vezuju za deltoid:

Obim  
Površina  
Dijagonale  
 
 
 
Poluprečnik upisane
kružnice