Deicid je izraz kojim se opisuje čin ubistva ili usmrćenja boga ili nekog božanstva. Riječ potiče iz latinskog jezika, odnosno riječi deus ("bog") i cidere ("sjeći", "ubijati"). Usprkos toga što se uz koncept božanstva vezuje osobina besmrtnosti, brojne religije i mitologije poznaju primjere deicida, a kod nekih božanstava je deicid nužan preduvjet za simboličku sposobnost reinkarnacije odnosno umirućeg i uskrsusujućeg boga. U kršćanstvu se pod deicidom ponekad podrazumijeva razapinjanje Isusa Krista.

Dio serije članaka na temu
Bog

Općeniti pristupi
Agnosticizam  Ateizam  Deizam  Henoteizam
Ignosticizam  Mizoteizam  Monizam
Monoteizam  Nonteizam  Pandeizam
Panenteizam  Panteizam  Politeizam
Teizam  Transcendentalnost  Transteizam
Teologija (prirodna • politička • mistična)


Specifični koncepti
Imena  "Bog"  Postojanje  Rod
Stvoritelj  Arhitekt  Demijurg  Održavatelj
Gospod  Bog  Monada  Koncept
Vrhovno biće  Sve  Osobni
Unitarijanizam  Diteizam  Trojstvo
Sveznanje  Svemoć
Sveprisutnost  Svedobronamjernost
u bahaizmu  u budizmu  u kršćanstvu
u hinduizmu  u islamu  u judaizmu
u sikizmu


Iskustvo i ispovijedanje
Vjera  Molitva  Vjerovanje  Otkrovenje
Fideizam  Gnoza  Metafizika
Misticizam  Hermeticizam  Ezotericizam


Vezane teme
Filozofija  Religija  Ontologija
Božji kompleks  Božji gen
Problem zla (Euthyphronska dilema • Teodiceja)
Kaos  Kozmos  Kozmičko jaje


Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

V. takođerUredi