Decim Junije Brut Kalaik

Decim Junije Brut Kalaik (Decimus Junius Brutus Callaicus, 2. vijek pne.) bio je rimski vojskovođa i političar. Godine 138. pne. je izabran za konzula, te je vodio rimsku vojsku na zapadu Hispanije, nastojeći dovršiti pacifikaciju nakon ubistva Virijata i završetka luzitanskog rata. U tome je imao uspjeha, proširivši rimsku vlast sve do rijeke Minho. Zauzeo je i utvrdio Olissipo, uporište koje će postati današnji Lisabon. Godine 136. pne. je od Senata za svoje uspjehe dobio priznanje u obliku službene titule Kalaik (Callaicus), prema Galeciji, oblasti koju je osvojio.

Izvori uredi

Prethodi:
Gnaeus Calpurnius Piso i Marcus Popillius Laenas
Konzul Rimske Republike
zajedno s Publijem Kornelijem Scipionom Nasikom Serapionom
138. pne.
Slijedi:
Marcus Aemilius Lepidus Porcina i Gaius Hostilius Mancinus