Deaminacija je odstranjivanje amino grope sa molekula. Enzimi koji katalizuju ovu reakciju se nazivaju deaminaze.[1]

U ljudskom telu, deaminacija se prvenstveno odvija u jetri, dok se glutamat isto tako deaminiše u bubrezima. Deaminacija je proces kojim se razlažu aminokiseline ako postoji višak proteina. Amino grupa se odvaja od aminokiseline i konvertuje u amonijak. Preostali deo aminokiseline se prvenstveno sastoji od ugljenika i vodonika, te se recikluje ili oksiduje radi oslobađanja energije. Amonijak je toksičan za telo. On se enzimatski konvertuje u ureju i uričnu kiselinu dodatkom ugljen dioksida u ciklusu ureje.[2] Ureja i urična kiselina se bezbedno putem difuzije unose u krvotok i zatim izlučuju urinom.

Reakcija deaminacije DNKUredi

Spontana deaminacija je reakcija hidrolize citozina u uracil, uz oslobađanje amonijaka. Do toga dolazi in vitro putem upotrebe bisulfita, koji konvertuje citozin, ali ne 5-metilcitozin.

ReferenceUredi

  1. Mutch BJ, Banister EW (1983). "Medicine and Science in Sports and Exercise" 15 (1). pp. 41–50. 
  2. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0. http://www.chem.upenn.edu/chem/research/faculty.php?browse=V.