Deaminacija je odstranjivanje amino grope sa molekula. Enzimi koji katalizuju ovu reakciju se nazivaju deaminaze.[1]

U ljudskom telu, deaminacija se prvenstveno odvija u jetri, dok se glutamat isto tako deaminiše u bubrezima. Deaminacija je proces kojim se razlažu aminokiseline ako postoji višak proteina. Amino grupa se odvaja od aminokiseline i konvertuje u amonijak. Preostali deo aminokiseline se prvenstveno sastoji od ugljenika i vodonika, te se recikluje ili oksiduje radi oslobađanja energije. Amonijak je toksičan za telo. On se enzimatski konvertuje u ureju i uričnu kiselinu dodatkom ugljen dioksida u ciklusu ureje.[2] Ureja i urična kiselina se bezbedno putem difuzije unose u krvotok i zatim izlučuju urinom.

Reakcija deaminacije DNK

uredi
 

Spontana deaminacija je reakcija hidrolize citozina u uracil, uz oslobađanje amonijaka. Do toga dolazi in vitro putem upotrebe bisulfita, koji konvertuje citozin, ali ne 5-metilcitozin.

Reference

uredi
  1. Mutch BJ, Banister EW (1983). Medicine and Science in Sports and Exercise. 15. pp. 41-50. 
  2. Donald Voet, Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 izd.). Wiley. ISBN 978-0-471-19350-0.