Dečje novine je bivša izdavačka kuća iz Gornjeg Milanovca, poznata kao najveći strip izdavač bivše SFRJ. Osim časopisa i stripova, izdavala je i knjige, kao i albume sa samolepljivim sličicama.

Dečje novine
Statusneaktivno
Osnovano11. decembar 1956.
OsnivačSrećko Jovanović
Ugašeno2001.
Matična država SFR Jugoslavija
sada  Srbija
SjedišteGornji Milanovac
Tip publikacijaDečje novine

Istorijat uredi

Osnivač Dečjih novina je bio Srećko Jovanović. U svojoj prvoj fazi „Dečje novine“ predstavljalo je nekoliko nastavnika, koji su zajedno sa svojim učenicama 11. decembra 1956. odlučili da se kao vannastavnom aktivnošću bave izdavanjem školskog lista, a 12. januara 1957. izdali prvi broj lista u 1.000 primeraka. Prvi broj „Dečjih novina“ izašao je pod naslovom „Dečja politika“. Dečje novine su spadale u red najvećih evropskih i svetskih izdavača za decu i omladinu. Imale su skoro ekskluzivno pravo za objavljivanje stripova Volta Diznija u SFRJ. Osamdesetih godina, IP „Dečje novine“ su bile jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih izdavača knjiga i stripova.

Za izuzetne napore na razvijanju prijateljstva i ravnopravnosti naših naroda i narodnosti, predsednik SFRJ Josip Broz Tito je odlikovao Dečje novine Ordenom bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem. Dečje novine su bili dobitnici još oko 15.000 raznih povelja, nagrada, diploma i drugih priznanja. Zahvaljujući „Dečjim novinama“, Gornji Milanovac je postao jedan od najpoznatijih gradova u tadašnjoj Jugoslaviji.

Kuća doživljava napredak i razvoj osamdesetih godina 20. veka, da bi početkom devedesetih godina, sa izbijanjem rata u SFRJ i raspadom države, propala u potpunosti. Glavni uzroci propasti su smanjenje tržišta, hiperinflacija i nesavesno vođenje firme. Stečajna agonija Dečjih novina je trajala sve do početka 21. veka, kada je rasprodata preostala imovina da bi se namirili brojni poverioci.

Poslovnu kulu Dečjih novina (arh. Miodrag Damnjanović) je nakon stečaja firme kupila opština Gornji Milanovac i u njoj se danas nalaze razne opštinske službe.

Najpoznatija izdanja uredi

Dečje novine (časopis za školsku decu), Tik-Tak, Zeka, Eks almanah, Ju strip (kasnije Ju strip magazin), Gigant, Biser strip, Nikad robom i Džuboks.

Vidi još uredi