Darivil

Darivil je gornji stadij srednjeg ordovicija. Prethodio mu je dapingij a slijedio ga je sandbijanski stadij gornji ordovicija. Donja granica darivila je definirana kao prva pojave graptolitske vrste Undulograptus austrodentatus oko 467,3 miliona godina. Trajao je oko 8,9 miliona do početka sandbijana oko 458,4 miuliona godina.[1]

ImeUredi

Darivil je ime dobio po Darriwilu, parohiji u Grofoviji Grant u australijskoj državi Victoria. Ime je godine 1899. predložio Thomas Sergeant Hall.[2]

IzvoriUredi

Ordovicijski period
Donji ordovicij Srednji ordovicij Gornji ordovicij
Tremadok Arenig Ord. III Darivil Ord. V Ord. VI
Hirnant