Darginci su kavkaski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Dagestan, u kojoj čini 16% stanovništva, i u kojoj predstavlja drugi narod po brojnosti, posle Avara (28%). Darginci su većinom islamske veroispovesti, a govore darginskim jezikom, koji spada u dagestansku grupu severnokavkaske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 288.000.