Daniel Lima dos Santos Daio je bivši premijer Sao Tomea i Principea. Mandat mu je trajao od 7. februara 1991. do 16. maja 1992. Bio je prvi premijer nakon uspostavljanja višestranačja.

Daniel Daio
Prethodi:
Celestino Rocha da Costa
Premijer São Toméa i Príncipea
1991–1992
Slijedi:
Norberto d'Alva Costa Alegre