Danići (porodica)

Danići
Država Srbija
Zvanja
Osnivač porodice Rista Ilča Danić
Poreklo Katranica, danas Pirgi, Severna Grčka,
Krsna slava Sveti Dimitrije
Nacionalnost Srpska (srpsko- cincarskog porekla)
Današnji potomci

Danići (Dani) srpska porodica srpsko-cincarskog porekla, potiču od Riste Ilče Danića, predsednika beogradske opštine, čiji su potomci Dimitrije Danić, Milutin Garašanin, predsednik ministarskog saveta, dr Jovan Žujović, ministar inostranih poslova i dr.

Poreklo

uredi

Danići su poreklom iz Katranice (danas Pirgi) sela u Severnoj Grčkoj, nedaleko od Ostrovskog jezera. Danići su slavili krsnu slavu Svetog Dimitrija. Izgleda da su poreklom bili pocincareni Srbi, jer, između ostalog u Katranici nije bilo Cincara [1].

Rista Ilča Danić

uredi

Rista (Ilča) Danić, predsednik beogradske opštine, doselio se u Srbiju oko 1800. iz Katranice. Rista Danić je bio oženjen Naumkom Momirović, kćerkom kneza požarevačke knežine Momira Protića iz Lučice i sestrom vojvode požarevačke knežine Ivana Iva Momirovića. Imali su dva sina i dve kćerke Dimitrija Danića, Danila Danića, Sofiju Garašanin rođ. Danić, udatu za Iliju Garašanina i Jelenu Žujović, rođ. Danić udatu za Mladena Žujovića [2].

Danilo R. Danić

uredi

Danilo Danić, državni savetnik, sin Riste Ilče Danića i Naumke Danić, rođ. Momirović, sa Katarinom Simić, kćerkom Matije Simića, državnog savetnika imao je sinove Ristu, Jovana i Dimitrija.

Rista D. Danić

uredi

Rista Danić, diplomata, je sa Jelenom Cukić imao sina Danila Danića. Nema potomstva.

Danilo R. Danić

uredi

Danilo R. Danić bio je sin Riste Danića i Jelene Cukić.

Dr Jovan D. Danić (1854-1924)

uredi
Glavni članak: Jovan Danić

Dr Jovan Danić, neurolog i psihijatar, je sa Jelenom Antula (1863-1920), kćerkom Konstantina S. Antule imao je Dimitrija, Danila, Radovana i Milovana.

Danilo J. Danić

uredi

Danilo Danić, kasacioni sudija, je sa Danicom Grujić imao kćerku dr Jelenu, udatu za Iliju Stanojčića. Nije imala dece

Dimitrije J. Danić

uredi

Dimitrije Danić je bio oženjen Marijom Dinić, ali nisu imali dece.

Dr Radovan J. Danić (1893-1979)

uredi

Pukovnik prof. dr Radovan Rada Danić (1893-1979) dr medicine, prof. na univerzitetu u Beogradu, upravnik 2. hirurške klinike. Po svršenoj gimnaziji studirao je medicinu u Minhenu, ali se 1912. javio dobrovoljno u vojsku da bi bio raspoređen kao pomoćni bataljonski lekar, ubrzo u divizijsku bolnicu. Po oslobođenju Bitolja Danić se demobiliše, nastavlja studije, no, već u leto 1914. godine, vraća se u Srbiju i učestvuje u Prvom svetskom ratu. Po demobilizaciji, 1920. godine nastavlja medicinske studije u Bernu. Diplomira 1923. i stupa u vojsku kao sanitetski poručnik, da bi posle nedelju dana, zbog ratnih zasluga bio unapređen u čin sanitetskog kapetana II klase.

Za vreme Drugog svetskog rata dr Radovan Danić prihvata naređenje i ovlašćenja pukovnika Draže Mihajlovića za formiranje saniteta Vojske u otadžbini. Ali, planove i raspored ljudstva ne drži na papiru, već u pamćenju, te po njegovom hapšenju, sredinom 1942. godine, organizacija ne biva otkrivena. Potom boravi u zarobljeništvu, odakle se prosle rata vraća u zemlju.

Pukovnik prof. dr Radovan Rada Danić (1893-1979) bio je oženjen Desankom Pantić. Nema potomstva.

Dr Dimitrije Danić (1862-1932)

uredi
Glavni članak: Dimitrije Danić

Dr Dimitrije Danić, honorarni profesor, u Jeni je doktorirao 1885. godine, sa titulom doktora filozofije. Tema doktorata je bila Konformno preslikavanje eliptičnog parabolida na ravan. Predavao je matematiku na Vojnoj akademiji.

Garašani

uredi
Glavni članak: Garašanin

Sofija Danić (1820-1894 ), kćerka Riste Danića i Naumke Protić, rođ. Momirović, kćerke obor-kneza požarevačke knežine Momira Protića iz Lučice i sestre vojvode požarevačke knežine Ive Momirovića bila je udata za pukovnika Iliju Garašanina, sina Hadži Milutina Savića i Paune Loma, sestre vojvode Arsenija Lome, predsednika 10. i 18. ministarskog saveta (vlade) Srbije, ministra unutrašnjih poslova.

Sinovi Ilije i Sofije Garašanin, unuci Naumke i praunuci kneza Momira Protića su pukovnik Milutin Garašanin predsednik 34. ministarskog saveta (vlade) Srbije i Svetozar Garašanin, takokđe oficira, kneževog ađutanta, koji je ranjen prilikom atentata na kneza Mihaila.

  • Pukovnik Milutin Garašanin, sin Ilije Garašanina i praunuk kneza Momira Protića, je sa suprugom Vukosavom imao sinove Vojislava i Vladimira i kćerku Oliveru. Poručnik Vojislav M. Garašanin, u Prvom svetskom ratu ranjen u obe ruke nastavio je da komanduje svojom četom na Iverku, gde je poginuo 6. avgusta 1914. Dr Vladimir Garašanin, pravnik, rezervni oficir, učesnik Kumanovske bitke i Prvog svetskog rata imao je sina akademika Milutina Garašanina, poznatog arheologa, čije kćerke Julija i bliznakinje Sofija i Olivera zadržale su prezime Garašanin. I njihova deca su, uz očeva prezimena, dodala Garašanin da bi se sačuvalo prezime.

Žujovići

uredi
Glavni članak: Žujovići

Mlađa sestra Sofije Garašanin, rođ. Danić, Jelena (1825-1875) bila je udata za pukovnika Mladena M. Žujovića (1811-1894), ministra vojnog i državnog savetnika. Imali su osmoro dece, pet sinova - Milenka, Mihaila, Jovana, Đorđa i Jevrema i tri kćerke Katarinu, Jelisavetu i Ljubicu [3]. Treći sin pukovnika Mladena Žujovića je major Đorđe Žujović (1846-1937), koji je sa Persidom Kostić imao sina pukovnika Mihaila Žujovića (1880-1965) i kćerku Jelenu udatu za generala Tufegdžića [4]. Četvrti sin pukovnika Mladena Žujovića, sanitetski potpukovnik Jevrem Žujović čiji sin je četnički potpukovnik Mladena Žujovića (1895 - 1969), dr prava.

Srodstvo

uredi

Danići su bili u srodstvu sa Momirovićima, Garašanima, Žujovićima, Antulama, Cukićima i dr.

Povezano

uredi

Reference

uredi
  1. "U Katranici nije bilo Cincara, a ni danas ih nema“, D. Popović, O Cincarima, Beograd 1937, str. 47.
  2. Rodoslov porodice Danić vid. u dr Đorđe Žujović Uspomene iz detinjstva, Beograd, 1997. str. 198.
  3. Vid. Đorđe Đurić, Srpski intelektualac u politici, Biografija Jovana Žujovića, Beograd, 2004. Rodoslov Žujovića, str. 135, 136.
  4. Vid. Đorđe Đurić, Srpski intelektualac u politici, Biografija Jovana Žujovića, Beograd, 2004, str. 141.