Danajida (starogrčki: Δαναΐς) naslov je izgubljene starogrčke epske pesme koja je pripadala homerskom krugu kikličkih epopeja i od koje su sačuvana samo dva stiha koja citira Kliment Aleksandrijski.[1] Autor pesme se ne spominje, no pretpostavlja se da je imala 6.500 stihova i da je opevala kako su se Danaide, kćerke Danajeve, sukovile s Egiptovim sinovima.[2] Ta je priča kasnije poslužila Eshilu za njegovu dramsku trilogiju, koju su činile tragedije Pribegarke, Egipćani ili Spremanje ložnice i Danaide; od te tri tragedije sačuvana je prva, koja nosi ime po horu Danajevih kćerki, koje u Argu traže zaštitu od progona Egiptovih sinova.[3] Na fragmentarno sačuvanoj ploči Borgia ovaj je ep spomenut kao "Danaides".[4]

ReferenceUredi

  1. Kinkel 1877, str. 78.
  2. Đurić 1990, str. 120.
  3. Đurić 1988, str. 151.
  4. W. McLeod, "The "Epic Canon" of the Borgia Table: Hellenistic Lore or Roman Fraud?" Transactions of the American Philological Association 115, 1985, str. 161.

LiteraturaUredi

  • Đurić, Miloš N. (1988). Aristotel. O pesničkoj umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
  • Đurić, Miloš N. (1990). Istorija helenske književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
  • Kinkel, G. (1877), Epicorum Graecorum fragmenta, vol. 1, Leipzig .