Džamšid (perz. جمشید) ili Džam (perz. جم) je mitološki lik iz iranske kulture i tradicije, koji se spominje u Firdusijevoj Šahnami.

Citati Firdusijeva Šahname na njegovom mauzoleju

U tradiciji i folkloru, Džamšid je opisan kao četvrti i najveći kralj polumitološke dinastije Pišdadi koja je vladala prije Kajanida. Ta uloga pojavljuje se u zoroastrijskim knjigama (Jašt 19, Vendidad 2), gdje se junak spominje pod avestičkim nazivom Džima(-Kšaeta), iz kojeg su proizašli oblici naziva poput Džamšid i ostalih. Džamšid je danas popularno muško iransko i zoroastrijsko osobno ime.

Vanjske veze uredi