Crvenica

Crvenica je tip zemljišta karakterističan za mediteranske kraške predele, tj. terene izgrađene od krečnjaka koji dobijaju znatnu količinu padavina. Crvenica je tzv. teško tle, zbijeno, s malo humusnih materija. Ali, crvenica lako upija i dugo zadržava vodu, što omogućuje biljkama da na njoj opstaju i tokom suvog, žarkog i dugog mediteranskog leta. U stručnoj literaturi crvenica je poznata pod italijanskim nazivom terra rossa. Ovaj tip zemljišta nastaje rastvaranjem krečnjaka i dolomita i predstavlja njegov nerazgradivi ostatak. Formira se po dnu vrtača, uvala i kraških polja.

Crvenica

Crvenica se u Crnoj Gori javlja od Herceg Novog do ušća Bojane. Izrazita je u Zetskoj i Bjelopavlićkoj niziji. U Srbiji tera rosa zahvata manje prostore u Raškoj, Šumadiji (Stragari i Topola), zatim u Metohiji i istočoj Srbiji.

Tera rosa je glinovita, mrvičaste strukture. Sadržaj humusa je oko 1-3%. Sadrži okside gvožđa i aluminijuma, koji joj daju crvenu boju, zbog čega je i dobila ime. Spada u tipska — razvijena zemljišta. Na višim nadmorskim visinama prelazi u gajnjače i podzole zahvaljujući porastu količine padavina. Crvenica je pogodna za gajenje vinove loze i voća (smokva, maslina i dr).

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Rodić, D. i Pavlović, M, (1994): Geografija Jugoslavije, Savremena administracija, Beograd

Vanjske vezeUredi