Crveni pomak je porast talasne dužine elektromagnetnog zračenja uzrokovan širenjem svemira. Izražava se odnosom promene talasnih dužina i same talasne dužine.

Crveni pomak spektralnih linija iz vidljivog spektra u superklasteru dalekih galaksija (desno) u poređenju sa spektrom Sunca (levo). Talasna dužina raste odozdo na gore (od plavog ka crvenom) a u istom se smeru pomeraju i linije zbog crvenog pomaka.


Izražavanje crvenog pomaka,
Preko talasne dužine Preko frekvencije


λ predstavlja talasnu dužinu (o-opaženu, e-emitovanu) f frekvenciju (o-opaženu, e-emitovanu)

λf = c gde je c brzina svetlosti

Doplerov efekat crvenog pomaka je u slučaju kada je z>0.

Zahvaljujući crvenom pomaku Edvin Habl je došao do zaključka da se svemir širi 1929. godine.


Spoljašnje veze

uredi