Crtačke tehnike

Crtačke tehnike su svi materijali i način njihovog korištenja pri izradi umjetničkog crteža.

  • Olovka -ostavlja tamnosivi grafitni trag
  • Srebrenka -ostavlja nježan sivkasti trag
  • Ugljen - jedan od najstarijih materijala, ostavlja prašan i mekan trag
  • Kreda (crvena kreda je la sanguine)
  • Flomaster
  • Tuš - koristi se uz upotrebu metalnog ili guščjeg pera, drvca, trske.
  • Lavirani tuš