Crni vrh (Kragujevac)

Crni vrh (707 m) planina između Kragujevca i Jagodine, dobio je naziv po crnom izgledu koji su mu davale prostrane šume. Spada u Rodopske planine. Oivičen je rekama Belicom, Ždraljicom, Lepenicom i Velikom Moravom. Spada u niže planine u Šumadiji. U odnosu na ostale šumadijske planine najbogatiji je pećinama i slapovima. Ovo područje je sa najvišom količinom padavina u Šumadiji i na njemu se nalazi najizdašniji izvor u Šumadiji (Vrelo u Gornjem Štiplju sa oko 50 l/sek).

Crni vrh
Pogled sa Crnog Vrha
Pogled sa Crnog Vrha
Nadmorska visina 707 m
Države  Srbija