Crna rijeka (Ilomska)

Crna rijeka je vodotok u Centralnoj Bosni, Bosna i Hercegovina. To je jedina veća lijeva pritoka Ilomske. Izvire u Dubokom jarku, na nadmorskoj visini od oko of 1380 m, ispod uzvisine Blatnica. U gornjem toku je usmjerena prema jugoistoku, između uzvisina Omanjača (desna obala 1355m) i Ravan (1304 m) na Runjavici (1350 m), iznad istoimenog sela (Blatnica). Nakon napuštanja Jarka, teče oko kompleksa Jove i skreće pravo na sjever, sve do ušća.[1][2][3]

Crna rijeka – Црна ријека
Lokacija
DržaveBiH
Hidrografija
Izvor
  – aps. visina
Obronci Vlašiča
1.380 m
UšćeIlomska
Dužinaoko 8 km
Hidrologija
Ulijeva se uIlomsku

Tokom austrougarske vladavine, duž Crne rijeke (kao i Ilomske) izgrađena je uskotračna šumska pruga, do okretišna na nadmorskoj visini od 1178 m, za eksploataciju šumskog blaga, kojim ovaj kraj obiluje. Čak i danas se ono još intenzivnije iskorištava u cijelom slivu Ilomske, zbog čega su vode permanentno mutne, nanoseći nenadoknadivu štete lokalnim ekosistemima.

Reference uredi

  1. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Mudrike (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  3. Mučibabić B., ur. (1998). Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Geodetski zavod BiH. ISBN 9958-766-00-0. 

Vanjske veze uredi