Crkve Eparhije dalmatinske

Eparhija dalmatinska obuhvata Severnu i Srednju Dalmaciju do Imotskog.

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kninu.
Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Drnišu.
Crkva Svetog apostola Luke u Mokrom Polju.
Crkva Svetog Đurđa u Kninskom Polju.
Crkva Svetog Đurđa u Kričkama.
Crkva Svetog Nikole na Vrbniku.
Crkva Svetog apostola Luke u Štikovu.
Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Biočiću.
Naselje Crkva Godina izgradnje
Baljci Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1730.
Benkovac Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1590.
Bilišane (Gornje) Crkva Rođenja Presvete Bogorodice 1860.
Bilišane (Donje) Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1734.
Biljane Gornje Crkva Svetog Georgija 1537.
Biljane Donje Crkva Svetog arhangela Mihaila 1939.
Biovičino Selo Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1524.
Biočić - Tepljuh Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1780.
Biskupija Crkva Svete trojice 1460.
Bitelić Gornji Crkva Pokrova Presvete Bogorodice 1814.
Bjelina Crkva Prepodobne Majke Paraskeve 1815.
Bratiškovci Crkva Svetog oca Nikolaja 1592.
Brgud Crkva Svetog Pravednog Lazara 1689.
Bribir Crkva Svetih Joakima i Ane 1574.
Broćanac - Vučevica Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1805.
Velušić Crkva Svetog Georgija 1885.
Vrbnik Crkva Svetog Nikole 1619.
Vrlika Crkva Svetog oca Nikolaja 1618.
Glavina Donja Crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1722.
Golubić (Knin) Crkva Svetog arhiđakona Stefana 1462.
Dabar Crkva Rođenja Svetog Jovana Krstitelja 1976.
Dobropoljci Crkva Svetog Georgija 1524.
Drniš Crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1618.
Drniš Crkva Svetog arh. Mihaila na groblju 1852.
Đevrske Crkva Svetog proroka Ilije 1537.
Ervenik Crkva Svetog Nikole 1669.
Žagrović Crkva Svetog Nikole 1537.
Žegar Crkva Svetog Georgija 1618.
Žegar Crkva Rođenja Presvete Bogorodice 1856.
Žitnić Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1982.
Zadar Crkva Svetog proroka Ilije 1548.
Zasiok Crkva Ivanjdan potopljena jezerom Perućac 1906.
Zvjerinac Crkva Svetog cara Lazara 1889.
Zelengrad Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1856.
Zelovo Crkva Svetog proroka Ilije 1884.
Zemunik Donji Crkva Svetog Save 19??.
Ivoševci Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1937.
Islam Grčki Crkva Svetog Georgija 1675.
Jagodnja Gornja Crkva Svetog Simeona Monaha 17??.
Kanjane Crkva Prepodobne Majke Paraskeve 1782.
Karin Gornji Crkva Svete Nedjelje 1985.
Karin Donji Crkva Svetih Kirika i Julite 1537.
Kašić Donji Crkva Svetog proroka Ilije 1872.
Kistanje Crkva Svetog oca Nikolaja 1536.
Kistanje Crkva Svetih Kirila i Metodija 1891.
Knin Crkva Pokrova Presvete Bogorodice 1866.
Kninsko Polje Crkva Svetog Georgija 1468.
Kožlovac Crkva Svete Nedjelje 1961.
Kolarina Crkva Prepodobne Majke Paraskeve 1682.
Konjevrate Crkva Svetog Dimitrija 1864.
Kričke Crkva Svetog Georgija 1744.
Kula Atlagić Crkva Svetog Nikole 1446.
Lišane Tinjske Crkva Svete trojice 1854.
Maovice Crkva Svete Nedjelje 1981.
Markovac Crkva Svetog proroka Ilije 1589.
Medviđa Crkva Male Gospojine 1856.
Miočić Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1934.
Miranje Crkva Svetog arhangela Mihaila 1497.
Mokro Polje Crkva Svetog apostola Luke 1537.
Nos Kalik Crkva Svetog Nikole 1896.
Obrovac Crkva Svete trojice 1860.
Ostrovica Crkva Svetog apostola Luke 1524.
Otišić Crkva Svetog arhangela Mihaila 1784.
Oton Crkva Svetog proroka Ilije 1702.
Oćestovo Crkva Svete Nedjelje 1960.
Pađene Crkva Svetog Georgija 1456.
Parčić (Bukovica) Crkva Svetog Proroka Ilije 15??.
Plavno Crkva Svetog Georgija 1618.
Polača (Knin) Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1458.
Poljica Crkva Rođenja Presvete Bogorodice 1868.
Radljevac Crkva Svetih Joakima i Ane 1905.
Radučić Crkva Svetog Georgija 1537.
Razvođe Crkva Svete Nedjelje 1970.
Sinj Crkva Svetih apostola Petra i Pavla 1936.
Skradin Crkva Svetog Spiridona 1687.
Smilčić Crkva Svetog arh. Mihaila 1984.
Smoković Crkva Svetog Georgija 1567.
Split Crkva Svetog Save Srpskog 1938.
Strmica Crkva Svetog Jovana Krstitelja 1618.
Strmica Crkva Rođenja Presvete Bogorodice 1913.
Sušci (Dicmo) Crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1784.
Tribanj Crkva Svetog arh. Mihaila 1865.
Ubli (Lećevica) Crkva Rođenja Presvete Bogorodice 1770.
Ceranje Gornje Crkva Svetog proroka Ilije 1712.
Cetina Crkva Vaznesenja Gospodnjeg 1389.
Cetina Crkva Vaznesenja Gospodnjeg nova 1938.
Crno Crkva Svetog apostola Petra 19??.
Krivodol|Crnogorci (Krivodol) Crkva Svetog Vasilija Ostroškog 1988.
Čista Mala Crkva Svetog oca Nikolaja 1895.
Šibenik Crkva Uspenja Presvete Bogorodice 1812.
Šibenik Crkva Vaznesenja Gospodnjeg 1778.
Štikovo Crkva Svetog apostola Luke 1816.